Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Agromin je evropski projekt, plod sodelovanja italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji. V Sloveniji je prijavitelj Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper, medtem ko je v Italiji prijavitelj Deželna kmečka zveza Trst. Pobuda je zaživela aprila 2005 in se bo zaključila decembra 2007.

Un progetto europeo congiunto tra la minoranza italiana in Slovenia e la minoranza slovena in Italia. Proponente dell'iniziativa in Slovenia è la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria mentre in Italia è proponente l'Associazione regionale degli agricoltori di Trieste. L'iniziativa ha preso il via nell'aprile 2005 e si concluderà nel dicembre 2007.