Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Cilji projekta Agromin

Glavni clj projekta je oblikovanje enotne čezmejne ponudbe tipičnih proizvodov, pri čemer bodo neposredno soudeleženi pripadniki obeh manjšin, hkrati pa tudi okrepitev sodelovanja med obema narodnima skupnostma s pomočjo sodelovanja v primarnem sektorju. Pomemben cilj projekta je tudi omogočiti večjo razpoznavnost manjšin in primarnega sektorja s pomočjo prireditev, informativnega gradiva in usposobitvijo informativnega centra, ki se ga bodo kmetijska gospodarstva lahko posluževala za nasvete tudi po izteku financiranja iz ESRR.

Dodatni cilj je tudi ovrednotenje proizvodov, ki so v zadnjih časih vedno bolj cenjeni zaradi svoje visoke kakovosti. To velja na primer za krajevno olivno olje, za vina teran, refošk in malvazijo ter za kraški med. S promocijo visoke kakovosti si bo mogoče zagotoviti veliko večje število kupcev, s tem pa se bo spodbujajala tudi pozitivna podoba o našem obmejnem območju in o narodnostih, ki tu sobivajo. Pomemben cilj je naposled tudi okrepitev privlačnosti obmejnega območja in ustvarjanje novih delovnih mest na področju tipičnih ekoloških in okolju prijaznih živilskih proizvodov.

V skladu s tem, kar predvideva razpis, se želijo še zlasti spodbujati diverzifikacija ponudbe, ovrednotenje lokalnih proizvodov in izvajanje ciljno usmerjenih dejavnosti za ovrednotenje proizvodov z visoko dodano vrednostjo, še zlasti tipičnih lokalnih in tradicionalnih proizvodov, s čimer naj se okrepi njihova razpoznavnost, hkrati pa tudi vidljivost celotnega območja.