Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Depliani

V okviru projekta Agromin so bili med drugim izdelani štiri depliani, ki ponazorujejo tipične proizvode čezmejnega območja v primarnem sektorju in so namenjeni osveščanju javnosti o lasnostih avtohtonih sort. To so:

Suhe mesnine