Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnostiCenter za promocijo in pokušnjo tipičnih pridelkov

Info-točka tipičnih pridelkov in izdelkov čezmejnega območja

Kjer se Kras preko Brega srečuje z Istro leži nekdanji hlev zadruge Dolga Krona Dolina, v idealnem stičišču avtohtonih pridelkov obeh območji, kar jih je narava skozi stoletja oblikovala s pomočjo marljivih človeških rok.

Najprej državna meja, nato še globalizacija sta ogrozili avtohtone vrste: nekatere so ljudem nasploh nepoznane in niso zato deležne pozornost, ki si jo zaslužijo. Naši proizvajalci se trudijo, da bi vse to bogatstvo ne šlo v pozabo. Večina le-teh so pa manjši proizvajalci in bi sami težko krili stroške za osveščanje in valorizacijo tipičnih pridelkov in izdelkov.

Zadruga Dolga Krona Dolina ustanavlja zato pod okriljem Deželne kmečke zveze CENTER:

  • za promocijo in pokušnjo tipičnih pridelkov in izdelkov
  • za nudenje informacij o proizvajalcih in tipičnih proizvodih čezmejnega območja
  • za izobraževanje in izpopolnjevanje pokuševalcev vina, olja in ostalih proizvodov
  • za turistično ovrednotenje teritorija, še zlasti v povezavi z Naravnim rezervatom Doline Glinščice
  • za razvoj agrituristične in osmičarske dejavnosti
  • za trženje tipičnih pridelkov in izdelkov

 #dkmapatext# }

Vinograd

Za dodatne informacije se lahko tudi obrnete na zadrugo Dolga Krona Dolina, Dolina 528 (TS), 34018 Italija ali na naslov info@dolgakronadolina.com.