Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti»Predstavitev in degustacija avtohtonih vin tržaške pokrajine in istrske regije: značilnosti vin in združitve s hrano«

11. in 12. junija 2007 v Križu

Križ - Santa Croce
Križ - Santa Croce
Križ - Santa Croce