Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Opis projekta Agromin

Projekt se je porodil iz skupne potrebe po ovrednotenju virov primarnega sektorja, ki so pomembni za italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji. Projekt je tudi nadaljevanje tesnega sodelovanja iz prejšnjih let, ki potrjuje to, kar predvidevajo programski dokumenti Interreg, in predstavlja pravi komunikacijski most med Slovenijo in Italijo.

Projekt je tesno povezan z drugim projektom sodelovanja med manjšinama z naslovom »Manjšine in turizem - Turistična animacija in skupna promocija čezmejnega območja« in nadgrajuje izkušnje odličnega sodelovanja v sklopu programa Interreg Italija-Slovenija na področju podjetništva (projekt Obrtne cone) in na kulturnem ter športnem področju (12 projektov sodelovanja).

Skupni projekt predvideva skupno opredelitev in ovrednotenje nekaterih virov čezmejnega območja, s posebno pozornostjo do lokalnih proizvodov. Predvidene so ciljno usmerjene dejavnosti, s katerimi se želijo ovrednotiti proizvodi z visoko dodano vrednostjo in tipični lokalni ter tradicionalni izdelki. S tem naj bi se povečala njihova razpoznavnost, hkrati pa bi se lahko okrepila tudi vidljivost celotnega območja, na katerem od vedno sobivata dve narodnostni skupini.

Mnogi tipični krajevni proizvodi se lahko ponašajo z visoko kakovostjo: vino, olivno olje, med, mlečni izdelki, suhomesni izdelki, sadje in zelenjava, ki jih tostran in onstran meje proizvajajo pripadniki obeh manjšin. S proizvodnjo se ukvarjajo mnogi mlajši proizvajalci, ki pa nimajo možnosti, da bi se med sabo povezovali za skupne analize proizvodov, za usposobitev skupne informativne točke in skupnih informacijskih orodij ter sredstev za ovrednotenje proizvodnje.

Projekt se bo izvajal od aprila 2005 do decembra 2007 v skupnem znesku 419.800 € (250.000 v Italiji in 169.800 v Sloveniji). Pokrival bo območje tržaške pokrajine v Italiji in statistične Obalno-kraške regije v Sloveniji. Neposredne ciljne skupine projekta so kmetovalci obeh manjšin, njihove stanovske organizacije in druga reprezentativna združenja, vključno z raznimi profesonalnimi figurami (someljeji, degustatorji, novinarji itd.). Posredne ciljne skupine projekta so vsi prebivalci obmejnega in tudi širšega območja, kakor tudi turisti, ki bodo soudeleženi pri dejavnostih obveščanja in ozaveščanja, ki se bodo izvajale v sklopu tega projekta.