Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Pobudniki projekta Agromin

Deželna kmečka zveza

Associazione Regionale Agricoltori
ulica Cicerone 8
34133 Trst
tel.: +39 040 362 941
fax: +39 040 361 389
email: kzacts@tin.it
web: http://www.kmeckazveza.com

Deželna KZ je slovensko združenje kmetov v FJK, ki zastopa in ščiti gospodarske in družbene interese včlanjenih kmetov in kmetijskih podjetij ter uveljavlja kmetijstvo v gospodarstvu in družbi. Je pobudnik raznih oblik kmetijske proizvodnje, organizator srečanj in prireditev.

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Župančičeva ulica 39
6000 Koper
tel.: +386 5 6279151
fax: +386 5 6274091
email: cna_costiera@siol.net

V skladu z ustavo RS Obalna Samoupravna Skupnost skrbi za uresničevanje pravic pripadnikov italijanske narodnosti in kot takega je sogovornik vlade RS. Na njegov predlog država lahko prenese nekatere državne pristojnosti na Obalne Samoupravne Skupnosti za uveljavljanje pravice italijanske narodnosti.